Tipos de sinais de tráfico en Rusia

Tipos de sinais de tráfico en Rusia

Sinalización e placas viarias 1. Sinais de advertencia

Sinalización e placas viarias 2. Signos de prioridade

Sinalización e placas viarias 3. Signos prohibitivos

Sinalización e placas viarias 4. Sinais obrigatorios

Tipos de sinais de tráfico en Rusia 5. Signos de normas especiais

Sinalización e placas viarias 6. Información e signos de información

Sinalización e placas viarias 7. Marcas de servizo

Sinalización e placas viarias 8. Chapas para sinais de tráfico

Marcas horizontais e verticais

Disposicións básicas para a admisión do vehículo en funcionamento

Lista de avarías nas que está prohibida a operación do vehículo

×