Normas de tráfico de Rusia

Normas de tráfico de Rusia

1. SDA RF. Disposicións xerais

2. Obrigas xerais dos condutores

3. Aplicación de sinais especiais

4. Responsabilidades dos peóns

5. Obrigas dos pasaxeiros

6. Semáforos e sinais de tráfico

7. Aplicación do triángulo de alarma e aviso

8. Inicio do movemento, manobra

9. Localización de vehículos na calzada

10. Velocidade de movemento

11. Adiantar, avanzar, pasar por diante

12. Parada e estacionamento

13. Encrucillada

14. Pasos de peóns e paradas de vehículos de ruta

15. Movemento a través das vías do ferrocarril

16. Tráfico por autoestradas

17. Movemento en zonas residenciais

18. Prioridade dos vehículos de ruta

19. Empregando luces externas e sinais de son

20. Remolque de vehículos a motor

21. Paseo de adestramento

22. Transporte de persoas

23. Transporte de carga

24. Requisitos adicionais de tráfico para ciclistas e condutores de ciclomotores

25. Requisitos adicionais para o movemento de carros tirados por cabalos, así como para conducir animais

26. Límites de tempo para conducir e descansar

×